czwartek, 17 Sie 2017

Main Menu

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Urząd MiG

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Tolkmicku

Świetlica Wiejska w Kadynach

Świetlica Wiejska w Suchaczu

Oferta Pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 marca 2016 13:56

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku

Ogłasza otwarty nabór na stanowisko pracy:

Instruktor Kulturalno-Oświatowy z obowiązkiem obsługi punktu informacji turystycznej.

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku

Ogłasza otwarty nabór na stanowisko pracy:

Instruktor Kulturalno-Oświatowy z obowiązkiem obsługi punktu informacji turystycznej.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym ( znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem)

3. Wykształcenie min. Średnie,

4. Znajomość historii miasta i gminy Tolkmicko,

5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie : Windows, Word, Exel, Power Point, Corel Draw,

( znajomość budowy i serwisowania komputera oraz konfiguracji sieci lan, oraz prowadzenie stron internetowych będzie dodatkowym atutem).

6. Prawo jazdy kat. B

7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

9. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność przekazywania wiedzy w zakresie historii regionu oraz o atrakcjach turystycznych,

2. Umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

3. Predyspozycje osobowościowe:

a. Komunikatywność, sumienność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

b. Odporność na sytuacje stresowe,

c. Wysoka kultura osobista,

d. Dyspozycyjność

e. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,

 

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1. Obsługa punktu Informacji Turystycznej,

2. Gromadzenie informacji o historii miasta i gminy, atrakcjach turystycznych, miejscach noclegowych,

3. Przekazywanie posiadanych informacji dla zainteresowanych osób,

4. Przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, tematycznych.

5. Organizowanie zajęć dla młodzieży spędzającej czas wolny w M-GOK,

6. Stosowanie nowych, atrakcyjnych form upowszechniania kultury,

7. Planowanie i organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,

8. Promowanie miasta i gminy Tolkmicko,

9. Ścisła współpraca z pracownikami M-GOK w zakresie prowadzenia działalności statutowej,

10. Współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i organizacjami przy realizacji powierzonych zadań,

11. Obsługa sprzętu audiowizualnego, nagłaśniającego oraz sceny podczas organizowanych imprez,

12. Wykonywanie ekspozycji i dekoracji tematycznych,

13. Prowadzenie strony internetowej M-GOK Tolkmicko,

14. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową M-GOK,

15. Odpowiedzialność za sprzęt i urządzenia będące na wyposażeniu M-GOK,

16. Utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

1. List motywacyjny,

2. CV,

3. Komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury w Tolkmicku, korespondencyjnie na adres  Miejsko-Gminny Ośrodek Świętojańska 1, 82-340 Tolkmicko, w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 do godz. 13,00.  Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (55) 2316182 .

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru- rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną  niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej www.tolkmicko.com.pl

 

Informacja o istotnych warunkach umowy o pracę.

1. rodzaj umowy – umowa o pracę  z zastrzeżeniem zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony 3 miesięcy  w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

2. wymiar czasu pracy – pełny etat,

3. miejsce pracy – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku, ul. Świętojańska 1,

4. godziny pracy – wg ustalonego harmonogramu  (również w soboty i niedziele z wyłączeniem poniedziałku),

 

 

 

Poprawiony: piątek, 25 marca 2016 16:23
 

Zapraszamy

 

 

Polecamy

więcej

Dawno temu ...

Sonda

Twoje hobby